El grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron han participat en un assaig clínic europeu que ha permès seqüenciar els tumors de pacients amb càncer pediàtric recurrent amb l’objectiu d’afavorir l’accés a teràpies dirigides. Els resultats del treball, liderat per l’Institut Gustave Roussy de Càncer (França), han estat publicats a la revista Cancer Discovery.

El càncer és la primera causa de mort relacionada amb malaltia en infants i adolescents. Es tracta d’una patologia que pot tenir característiques moleculars molt diferents entre els pacients segons les alteracions que presenta el tumor. “Identificar aquestes alteracions és clau per poder millorar l’accés dels pacients pediàtrics amb un càncer en recaiguda a teràpies dirigides. L’objectiu final és augmentar les seves opcions de tractament”, explica la Dra. Raquel Hladun, oncòloga pediàtrica del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigadora del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR. Aquest és l’objectiu de l’estudi MAPPYACTS (“Estratificació dels perfils moleculars en el tractament del càncer pediàtric i juvenil”), desenvolupat entre 2016 i 2020 amb 787 nens, adolescents i adults joves amb diferents tipus de càncer en recaiguda o que no responen a teràpia de 18 centres de França, Itàlia, Irlanda i Espanya. Vall d’Hebron va ser l’únic centre de l’Estat espanyol que va participar.

Per portar a terme l’estudi, es van obtenir mostres de tumor mitjançant biòpsies, que es van extreure específicament per al treball per assegurar que fossin el més recents possible. A continuació, els investigadors van dur a terme la seqüenciació del tumor per estudiar les alteracions genètiques. En funció d’això, es recomanava, si existia, un tractament específic per a l’alteració concreta de cada pacient. L’estudi facilitava, per tant, l’accés dels pacients a teràpies ja aprovades per a l’ús en la pràctica clínica o a assaigs clínics de nous tractaments.

En l’anàlisi de les mostres, es va identificar com a mínim una alteració genètica associada a una recomanació amb teràpies dirigides en 436 pacients (69%), dels quals un 10% van tenir una recomanació amb un tractament dirigit aprovat per al seu ús clínic. Dels 356 pacients amb un seguiment superior a 12 mesos, el 30% va rebre una o més teràpies dirigides, la majoria a través d’assaigs clínics en fases primerenques dirigits a la població pediàtrica com és l’assaig AcSé-ESMART. Els pacients amb un tractament dirigit van tenir un 17% de taxa de resposta objectiva, és a dir, en aquests casos el tumor es va reduir després del tractament. Aquesta xifra augmentava fins el 38% en els casos en què el fàrmac estava ja aprovat pel seu ús.

Per últim, MAPPYACTS ha estat el primer projecte que ha estudiat l’ús de la biòpsia líquida per analitzar l’ADN circulant en sang en aquesta població. Així, es va trobar que el 76% de les alteracions detectades als tumors extra-cerebrals també es podien identificar a l’ADN circulant en sang mitjançant biòpsia líquida. Aquesta metodologia, que s’estudiarà en major profunditat en estudis posteriors, és una tècnica menys invasiva que la biòpsia estàndard que permet analitzar l’heterogeneïtat dins el mateix tumor, fer un millor seguiment de la resposta a tractament o anticipar l’aparició de recaigudes.

“Participar en assaigs de medicina de precisió internacionals com MAPPYACTS ens permet consolidar la xarxa de col·laboració amb la resta de centres a nivell europeu, la qual cosa és molt important en el cas dels càncers infantils ja que es consideren malalties minoritàries i necessitem treballar col·laborativament per poder avançar en la millora dels seus tractaments. L’estudi MAPPYACTS també ens ha permès fer créixer el nostre propi programa de medicina personalitzada a Vall d’Hebron”, assegura la Dra. Aroa Soriano, investigadora principal del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR. En aquest sentit, Vall d’Hebron impulsa el programa Comik de medicina personalitzada en tumors sòlids infantils des de 2016 i en els propers mesos posarà en marxa el projecte PENCIL-SEHOP per a la implementació de programes de medicina personalitzada als quals puguin accedir pacients pediàtrics de tot Espanya.

L’estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració d’un gran nombre de professionals d’Oncologia Pediàtrica, Cirurgia Pediàtrica, Patologia Pediàtrica, Radiologia Pediàtrica, Biologia Molecular, Investigació Translacional i Bioinformàtica del Campus Vall d’Hebron. Els anàlisis realitzats al Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica han estat possibles gràcies al suport de la Fundació FERO, als Rotary Clubs de Barcelona Eixample, Barcelona Diagonal, Santa Coloma de Gramanet, München-Blutenburg i Deutschland Gemeindienst e.V, entre d’altres, i al suport de famílies de Vall d’Hebron.

Notícia original: VHIR