El grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha participat en dos treballs que es presenten el proper dilluns 6 de juny al congrés anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO, per les sigles en anglès d’American Society of Clinical Oncology). Els dos estudis s’emmarquen dins el projecte BEACON, que té per objectiu caracteritzar i trobar nous biomarcadors i tractaments per al neuroblastoma, un dels tumors pediàtrics més comuns i agressius.

Nous biomarcadors de pronòstic i resposta al tractament del neuroblastoma

Per una banda, el Dr. Lucas Moreno, cap del Servei d’Hematologia i Oncologia Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del VHIR, presentarà el pòster “Predicting outcomes with circulating adrenergic neuroblastoma mRNAs in children with relapsed and refractory neuroblastoma: A BEACON-Neuroblastoma biomarker study”. En aquest treball, es van identificar els nivells de mRNA de PHOX2B i tirosina hidroxilasa (TH) en sang com a biomarcadors per predir l’agressivitat i la resposta a tractament dels neuroblastomes en recaiguda o refractaris.

L’estudi ha demostrat que nivells més elevats dels mRNA de PHOX2B i TX es relacionen amb pitjors resultats després del tractament, amb una menor supervivència. “Estratificar els pacients permet adaptar el tractament en funció dels pacients, incrementant la intensitat de la teràpia en els casos que ho necessitin”, explica el Dr. Moreno.

Immunoteràpia per al tractament del neuroblastoma

El Dr. Lucas Moreno també ha participat en el treball ”BEACON-Immuno: Results of the dinutuximab beta (dB) randomization of the BEACON-Neuroblastoma phase 2 trial”, presentat a ASCO per la Dra. Juliet Gray, de la Universitat de Southamtpon. En aquest cas, es demostra l’efectivitat del tractament amb dinutuximab beta (anti-GD2), un anticòs monoclonal, per al neuroblastoma.

En aquest assaig clínic de fase II van participar 65 pacients dividits en dos grups: un tractat amb quimioteràpia, i un tractat amb quimioteràpia i immunoteràpia amb anti-GD2 al mateix temps. Es va comprovar que el grup tractat amb quimioteràpia i immunoteràpia té una taxa de resposta superior quant a la reducció del tumor i la supervivència. La taxa de resposta va ser d’un 18% en els pacients amb quimioteràpia sola i un 35% en els pacients amb quimioteràpia i immunoteràpia.